Woofer Professionali in Ferrite

Serie E

Woofer Professionali in Ferrite
Woofer Professionali in Ferrite - Cestello stampato in acciaio - Misure da 8" a 18"


Modelli Disponibili:

E8-150s II - Woofer da 8” - 150WRMS - Impedenza 8 ohm - Sensibilità: 93dB/1W/1m - Risposta in frequenza: 60-3000Hz - Fs: 62Hz - Xmax: 3,75mm - Qts: 0,35 - Vas: 19,81lt

E10-200s II - Woofer da 10” - 200WRMS - Impedenza 8 ohm - Sensibilità: 93dB/1W/1m - Risposta in frequenza: 50-3000Hz - Fs: 73Hz - Xmax: 4,1mm - Qts: 0,59 - Vas: 23,44lt

E12-200s II - Woofer da 12” - 200WRMS - Impedenza 8 ohm - Sensibilità: 95dB/1W/1m - Risposta in frequenza: 50-3500Hz - Fs: 59Hz - Xmax: 4,11mm - Qts: 0,57 - Vas: 61,97lt

E12-300s II - Woofer da 12” - 300WRMS - Impedenza 8 ohm - Sensibilità: 95dB/1W/1m - Risposta in frequenza: 50-3500Hz - Fs: 62Hz - Xmax: 3,4mm - Qts: 0,49 - Vas: 49,05lt

E15-300s II - Woofer da 15” - 300WRMS - Impedenza 8 ohm - Sensibilità: 99dB/1W/1m - Risposta in frequenza: 40-2000Hz - Fs: 39Hz - Xmax: 4,25mm - Qts: 0,29 - Vas: 228,84lt

E15-600s II - Woofer da 8” - 600WRMS - Impedenza 8 ohm - Sensibilità: 95dB/1W/1m - Risposta in frequenza: 40-2000Hz - Fs: 44Hz - Xmax: 6,5mm - Qts: 0,46 - Vas: 110,48lt

E18-400s II - Woofer da 18” - 400WRMS - Impedenza 8 ohm - Sensibilità: 95dB/1W/1m - Risposta in frequenza: 30-200Hz - Fs: 33Hz - Xmax: 5mm - Qts: 0,50 - Vas: 284,36lt

E18-600s II - Woofer da 18” - 600WRMS - Impedenza 8 ohm - Sensibilità: 96dB/1W/1m - Risposta in frequenza: 35-200Hz - Fs: 39Hz - Xmax: 6,5mm - Qts: 0,45 - Vas: 197,06lt