Convertitore da YPbPr/VGA a VGA

LKV-7000

Convertitore da YPbPr/VGA a VGA
Convertitore da YPbPr/VGA a VGA - Supporta PC - MAC Full HD LCD TV 4:3 e 16:9 - Risoluzione in ingresso YPbPr: 480P Risoluzione in uscita: 640x480 (60Hz) - 1024x768 (60Hz) - 1280x768 (60Hz) - 1280x1024 (60Hz) 1440x900 (60Hz)